اطلاعات تماس

اطلاعات زیر را با دقت وارد نمائید :

(به غیر از تلفن همراه وارد کردن بقیه اطلاعات اختیاری می باشد .)

نوع کارت 1,000 عدد لایک
قیمت واحد ۱۰۰۰۰۰
تعداد ۱ عدد
جمع کل ۱۰۰۰۰۰ ریال

اطلاعات پرداخت

پرداخت