اطلاعات تماس

اطلاعات زیر را با دقت وارد نمائید :

(به غیر از تلفن همراه وارد کردن بقیه اطلاعات اختیاری می باشد .)

نوع کارت 10,000 عدد لایک
قیمت واحد ۷۰۰۰۰۰
تعداد ۱ عدد
جمع کل ۷۰۰۰۰۰ ریال

اطلاعات پرداخت

پرداخت