اطلاعات تماس

اطلاعات زیر را با دقت وارد نمائید :

(به غیر از تلفن همراه وارد کردن بقیه اطلاعات اختیاری می باشد .)

نوع کارت 3,000 عدد لایک
قیمت واحد ۲۵۰۰۰۰
تعداد ۱ عدد
جمع کل ۲۵۰۰۰۰ ریال

اطلاعات پرداخت

پرداخت