اطلاعات تماس

اطلاعات زیر را با دقت وارد نمائید :

(به غیر از تلفن همراه وارد کردن بقیه اطلاعات اختیاری می باشد .)

نوع کارت 2,000 ممبر
قیمت واحد ۱۹۰۰۰۰۰
تعداد ۱ عدد
جمع کل ۱۹۰۰۰۰۰ ریال

اطلاعات پرداخت

پرداخت