اطلاعات تماس

اطلاعات زیر را با دقت وارد نمائید :

(به غیر از تلفن همراه وارد کردن بقیه اطلاعات اختیاری می باشد .)

نوع کارت 20,000 عدد فالوور هدفمند
قیمت واحد ۴۵۰۰۰۰۰
تعداد ۱ عدد
جمع کل ۴۵۰۰۰۰۰ ریال

اطلاعات پرداخت

پرداخت