اطلاعات تماس

اطلاعات زیر را با دقت وارد نمائید :

(به غیر از تلفن همراه وارد کردن بقیه اطلاعات اختیاری می باشد .)

نوع کارت 20,000 عدد فالوور معمولی
قیمت واحد ۱۶۰۰۰۰۰
تعداد ۱ عدد
جمع کل ۱۶۰۰۰۰۰ ریال

اطلاعات پرداخت

پرداخت