اطلاعات تماس

اطلاعات زیر را با دقت وارد نمائید :

(به غیر از تلفن همراه وارد کردن بقیه اطلاعات اختیاری می باشد .)

نوع کارت 2,000 ممبر معمولی
قیمت واحد ۹۰۰۰۰۰
تعداد ۱ عدد
جمع کل ۹۰۰۰۰۰ ریال

اطلاعات پرداخت

پرداخت