اطلاعات تماس

اطلاعات زیر را با دقت وارد نمائید :

(به غیر از تلفن همراه وارد کردن بقیه اطلاعات اختیاری می باشد .)

نوع کارت پکیج سه تبلیغات تلگرام
قیمت واحد ۵۰۰۰۰۰۰
تعداد ۱ عدد
جمع کل ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

اطلاعات پرداخت

پرداخت